כהרגלי (בפעם השלישית) בקודש, אני יודעת על איזה נושא אני רוצה לכתוב, מסדרת לי בראש (ואפילו התקדמתי ואני כותבת במחברת) …