בפוסט הזה לא יהיו הרבה מילים. כל כך הרבה מילים כתבו ועוד יכתבו על אהבה שאפילו לא היה לי קצה …