*.בכל שנה בשש עשרה השנים האחרונות בסביבות סוף חודש יולי אני עושה לעצמי מעין סקירה שביני לבין עצמי אני קוראת …