"אדם בונה ביתו בדם ויגע מלילו ויומו ובסופה עזה ממש בן רגע הוא חרב, כן חרב עולמו עוד שנה ועוד …