היום ה- 3 בדצמבר מצוין ברחבי העולם היום הבינלאומי לשוויון זכויות לאנשים עם מגבלה. מטרת היום היא הגברת המודעות לתועלת …